Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia! Ak chcete zapísať svoje dieťa do 1. ročníka našej základnej školy,  máte možnosť aj elektronického zápisu.Prosíme Vás, aby ste pozorne vyplnili túto prihlášku. Po vyplnení prihlášky si dôkladne skontrolujte,či máte zadané správne všetky údaje, skontrolujte dĺžne, mäkčene, veľké a malé písmená, čísla, aj správne vyplnenie adresy (Ulica, číslo domu, obec, PSČ). V prípade, že ich zle vyplníte, chyby sa preklopia do nášho systému a škola nebude mať korektné údaje. 

Presný dátum Zápisu do 1. ročníka bude zverejnený na webovom sídle školy v priebehu mesiaca marec. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hontianska Vrbica 6
    935 55 Hontianska Vrbica 6
  • +421 367789305

Fotogaléria