Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2023.0.1395 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.01.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hontianska Vrbica 6
    935 55 Hontianska Vrbica 6
  • +421 367789305

Fotogaléria